Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 1-26 ซับไทย (จบแล้ว)

ดูการ์ตูนอนิเมะ เรื่อง Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค2

เรื่องย่อภาคแรก "นูระ หลานจอมภูต" นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ "กลุ่มนูระ " ซึ่งปกครองโดย " นูราริเฮียง" จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้..

ดูการ์ตูนอนิเมะ HD ซับไทย พากย์ไทย เรื่อง Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค2 เรื่องย่อ ตอนล่าสุด ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์

นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 14 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 15 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 16 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 17 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 18 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 19 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 20 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 21 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 22 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 23 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 24 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 25 ซับไทย นูระ หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 26 ซับไทย
กดไลค์เพจให้ด้วยนะ