Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย (จบแล้ว)

การ์ตูนอนิเมะที่จบแล้ว
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่
neko-miku @ outlook . com
ขนาด 825 x 100 pixel

ดูการ์ตูนอนิเมะ เรื่อง Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ

เรื่องย่อ Shaman king / ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

ดูการ์ตูนอนิเมะ HD ซับไทย พากย์ไทย เรื่อง Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องย่อ ตอนล่าสุด ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 2 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 3 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 4 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 5 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 6 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 7 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 8 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 9 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 10 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 11 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 12 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 13 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 14 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 15 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 16 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 17 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 18 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 19 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 20 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 21 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 22 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 23 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 24 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 25 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 26 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 27 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 28 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 29 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 30 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 31 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 32 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 33 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 34 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 35 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 36 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 37 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 38 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 39 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 40 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 41 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 42 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 43 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 44 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 45 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 46 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 47 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 48 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 49 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 50 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 51 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 52 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 53 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 54 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 55 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 56 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 57 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 58 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 59 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 60 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 61 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 62 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 63 พากย์ไทย Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 64 จบ พากย์ไทย
กดไลค์เพจให้ด้วยนะ
การ์ตูนอนิเมะยอดนิยม
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่
neko-miku @ outlook . com
ขนาด 290 x 100 pixel